DIF en Venéco:

Kennis delen is een gezamenlijke challenge

In de voormalig boterfabriek van Leeuwenzegel in Zoetermeer zit de Dutch Innovation Factory (DIF). DIF is een ICT-innovatiefabriek waar kennisdelen, samenwerken, innoveren en creëren de gezamenlijke doelen zijn van studenten, hogescholen, en bedrijven. Al ruim een jaar is Venéco een trotse partner van DIF. Dit najaar breidde Venéco haar ruimte binnen DIF uit, zodat hier op termijn zes medewerkers actief kunnen zijn en inspiratie- en kennissessies gehouden kunnen worden. Een verhaal waarin (opnieuw) ‘kennis’ centraal staat.

Ruim 700 ICT-studenten en -docenten van De Haagse Hogeschool én bedrijven zijn lid van de Dutch Innovation Factory, een ‘playground’ voor ‘Digital Innovators’. Bernard Groen (community manager) vertelt over zijn rol bij DIF: ‘Ik streef ernaar onderwijs, overheid en bedrijfsleven aan te laten sluiten bij de ICT-community die we hier vormen, zodat we gezamenlijk innovaties kunnen bevorderen. Dat is voor alle partijen interessant. Voor het onderwijs, omdat bedrijven een schat aan kennis en ervaring inbrengen. Voor het bedrijfsleven, omdat ze in contact komen met studenten en hen kunnen uitdagen voor challenges. Voor de gemeenten Den Haag en Zoetermeer, omdat ze hier innovatieve bedrijven aan zich kunnen binden. De kracht van onze DIF-community is de gedeelde passie voor ICT en innovatie.’

Al doende leren

De DIF vernieuwt het ICT-onderwijs op een unieke manier. Eric de Kruik (programma manager) legt dit uit. ‘Als je onderwijs wilt vernieuwen, moet je een beweging voorwaarts maken. Wij kiezen daarbij niet alleen voor een centraal en vooraf opgesteld lesprogramma, maar ook voor de aanpak via ‘wicked problems’. Dat zijn challenges die het onderwijs en bedrijfsleven samen moeten oplossen. Al doende leren de studenten wat ze moeten leren. In februari 2020 gaat dit als pilot in een nieuwe opleiding van start, die natuurlijk leidt tot een hbo- of mbo-diploma volgens de wettelijke eisen.’

Bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken

Bedrijven die bij de DIF zijn aangesloten, zoals Venéco, kunnen zelf challenges aandragen, of helpen die van anderen op te lossen. De Kruik: ‘Neem bijvoorbeeld het ontwikkelen van een app. Zo’n challenge komt binnen op onze zogeheten landingsbaan en wordt vandaar begeleid naar de juiste playground. Daar gaan vervolgens bijvoorbeeld 3 hbo-studenten, 2 mbo-studenten en 2 bedrijven gezamenlijk aan de slag om deze challenge op te lossen. De DIF heeft zo eigenlijk een dubbele missie: samen leren én bijdragen aan een betere wereld. We spreken namelijk niet over ICT-vraagstukken, maar over maatschappelijke vragen met een ICT-component.’

Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

Binnen verschillende sectoren in de Nederlandse economie wordt gewerkt aan de zogeheten Human Capital Agenda (HCA). Doel is om te komen tot een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en om medewerkers die al langer in dienst zijn zich verder te laten ontwikkelen. Een uitvloeisel van de HCA is een Associate degree (Ad), een nieuwe landelijk erkende tweejarige hbo-opleiding. Na deze opleiding heb je een diploma tussen mbo-4 en hbo-bachelor in. ‘Bij de DIF ontwikkelen wij in feite dit levenslang leren’, aldus De Kruik. DIF kan nu meer lesmogelijkheden en creatieve werkvormen aanbieden. Zowel overdag als ’s avonds, als het gebouw leeg is. Dat geeft bedrijven in de community bovendien de mogelijkheid een eigen Academy te organiseren voor medewerkers of betalende deelnemers.

Toekomstbestendige ICT

‘Kennis heeft ons de afgelopen 25 jaar gedreven tot waar we nu staan, gespecialiseerd in totaaloplossingen voor toekomstbestendige ICT’, zegt Wilbert Nederpelt van Venéco. ‘De DIF biedt ons precies hoe we de komende 25 jaar verder willen. Hier kunnen we namelijk meedenken in het ICT-onderwijs, zodat toekomstige medewerkers echt klaar zijn voor de markt zoals die zich razendsnel ontwikkelt. Hier kunnen we inzichten delen en samenwerken aan toekomstgerichte innovaties. En bovenal meedenken in maatschappelijke vraagstukken waarbij ICT steeds vaker van doorslaggevende betekenis zal zijn.’

Vragen, opmerkingen of ideeën naar aanleiding van bovenstaand artikel?
Wij zien uw feedback graag tegemoet!