Al 25 jaar

Kennis met het oog op de toekomst


Wilbert Nederpelt als de ondernemende, Edwin Veenman als de technicus en Mark van der Windt als de operationele man – met dit bekende directie-drietal gaat Venéco het jaar ‘twintig-twintig’ (2020) in. Het jaar waarin de onderneming 25 jaar bestaat en al 25 jaar kennis vergaart en deelt. ‘Kennis heeft ons gedreven tot waar we nu staan’, zegt Wilbert. ‘Maar ons verhaal over kennis en kennisdelen, geldt waarschijnlijk op eenzelfde manier voor veel van onze klanten, die zich eveneens als specialist in de markt bewegen.’

‘Kennis is macht’ is een eeuwenoud gezegde. ‘Kennissen zijn machtiger’, wordt hier weleens lachend aan toegevoegd. De modernste variant is: ‘Kennis is macht, kennisdeling is kracht!’ Achter elk van deze varianten schaart het bijna jubilerende Venéco zich van harte.


Leidend principe

‘Kennis is vanaf het eerste moment het leidend principe in onze onderneming,’ vertelt Wilbert. ‘We waren in de jaren 90 van de vorige eeuw enorm nieuwsgierig naar wat computers allemaal konden. Vanaf toen werd ICT algemener. Organisaties gingen er op grotere schaal gebruik van maken en particulieren kregen een computer op de keukentafel. We hebben altijd gezorgd dat we voorop bleven lopen, altijd op de hoogte waren van de nieuwste technieken en zelf experimenteerden hoe deze voor onze klanten toepasbaar waren. Zo waren we er snel bij met onze eigen cloud-oplossing. En zo stappen we nu voortvarend over op de cloud-oplossingen van Microsoft, omdat wij weten dat dit de toekomst heeft. Hoe sneller ICT zich ontwikkelt, hoe meer we zullen blijven inzetten op ‘kennis’. Het gaat ons echter niet uitsluitend om technische kennis. Het weten en begrijpen van waar klanten mee bezig zijn, ‘snappen’ waar ze naartoe willen groeien, is minstens zo belangrijk. De combinatie van beide maakt, dat we altijd kunnen adviseren in écht toekomstbestendige ICT-oplossingen.’

Het beste combineren

‘Kennissen zijn daarbij heel belangrijk,’ vervolgt Wilbert. ‘Wij staan voor lange en duurzame relaties met klanten en leveranciers. Dat schept een vertrouwensband waarbinnen veel mogelijk is, ook aan kennisdeling. Door onze partnerships met leveranciers kunnen we de nieuwste ontwikkelingen altijd direct delen met onze klanten. Oplossingen die voor de een werken kunnen we – aangepast – voor een ander laten werken. Niet zelf het wiel uitvinden, maar gebruikmaken van je netwerk; het beste van bestaande oplossingen combineren, dat is onze visie. Effectief en kostenefficiënt. Dan is het inderdaad fijn als je een groot kennissennetwerk hebt. We zijn ook heel open over welke kennis we kunnen delen, zoals in de maandelijkse ontbijtsessies. Zéker nu met werken in de cloud het succes van ICT steeds meer verschuift naar de eindgebruiker wordt kennisdeling cruciaal. De eindgebruiker moet ‘geleerd’ worden hoe zij optimaal creatief en productief gebruik kunnen maken van de ontelbare cloud-functionaliteiten.’

Kennis in het kwadraat

ICT is uitgegroeid tot een sleutel naar de toekomst. In uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken is ICT onmisbaar voor de oplossing: in het onderwijs, in de energietransitie, in de gezondheidszorg (eHealth)…. Het gaat dan niet meer om kennis en feiten, want in principe kan iedereen die overal vinden. In zulke gevallen gaat het veel meer om het toepasbaar maken van kennis die al voorhanden is. ‘Hier wordt de senioriteit van Venéco een extra pluspunt,’ lacht Wilbert. ‘We hebben in de decennia achter ons natuurlijk veel gezien, in de meest uiteenlopende sectoren. Al die kennis en ervaring nemen we mee, om in combinatie met de nieuwste technologieën bij te dragen aan toekomstbestendige oplossingen voor maatschappelijke en ICT-vraagstukken. Daarom participeren we ook in de Dutch Innovation Factory. Bovendien delen we onze inzichten via DIF graag met toekomstige ICT-medewerkers, zodat zij straks met ‘futureproof’ ICT-kennis op de arbeidsmarkt komen.’


Kennis en vertrouwen

‘Overigens gaan kennis en vertrouwen hand in hand,’ besluit Wilbert. ‘Wie geen of onvoldoende kennis heeft van de ICT-materie moet volledig kunnen vertrouwen op degene die deze kennis wel heeft. Aan de vooravond van ons jubileumjaar hecht ik eraan te zeggen dat we dankbaar zijn voor zoveel langdurige relaties waarin ons dat vertrouwen is gegeven. We gaan graag, met veel energie en plezier, voor een verdubbeling van onze kennis in de volgende 25 jaar! Al onze relaties een heel voorspoedig ‘twintig-twintig’ toegewenst.’

Vragen, opmerkingen of ideeën naar aanleiding van bovenstaand artikel?
Wij zien uw feedback graag tegemoet!